top of page

Face Time/Facetime- Real Time/Realtime

2013

 

HD video 05:31 min

Sparebankstiftelsen DNB stipendutstilling / 20.11 – 15.12.2013

Oslo Kunstforening

Photo credit: Istan Virag

 

 

Excerpt from Face Time/Facetime- Real Time/Realtime 2013, HD video 05:31 min

(text in norwegian)

 

Sandra Mujinga

Gjennom en studie av sin egen bror utforsker Sandra Mujingas videoarbeid Face Time / Facetime - Real Time / Realtime grensen mellom å være subjekt og objekt. I motsetning til tidligere har hun utelukket sin fysiske tilstedeværelse foran kameraet, og setter dermed spørsmål ved sin egen rolle i arbeidet.

 

Videoens røffe bruk av ulike teknikker som projeksjon og bluescreen minner oss om at det ikke handler om å være mimetisk, men, som i en kamuflasjedrakt, å bli i ett med miljøet. Å være turist i en musikkvideo til TLC, eller ved Gullfossen på Island. På Alpha and Omega i Berlin. Samme verden, samme blikk/forgrunn/bakgrunn.

 

I lydsporet til videoen samples en acapellagruppe som gjør en cover av Adeles singel Hometown Glory fra 2007. Tekstlinjen Are the wonders of my world blir i begynnelsen av videoen presentert i forvrengt form, mens man senere hører vokalbiter som, i likhet med visse klipp i videoen, spilles baklengs.

 

Hometown Glory er den første sangen Adele skrev og teksten er en optimistisk hyllest til hennes hjemsted som alluderer til samhold og tilhørighet. Kunne Adeles optimistiske hyllest til hjemmet vært skrevet 6 år etterpå? Hvis tekstens subjekt ikke lenger er tilgjengelig, gjenstår ikke annet enn å forsøke å gli inn i bakgrunnen og bli tekstens objekt istedenfor.

 

Mujingas søk etter det for alltid tapte hjemmet sammensmeltes med sentimental følelsesfremkallende pop, er et søk som er grunnleggende knyttet til migrasjonens og omlokaliseringens politiske implikasjoner: nedbrytningen av subjektet som ett resultat av den brutale løsrivingen fra et konkret hjem og det å leve i en virtuell og global kultur av hyperbilder.

 

Det naive subjektet blir forskjøvet, omplassert og transformert over tid. Kunstneren som displassert: både geografisk og virtuelt ved en forlengelse av seg selv gjennom sin egen bror.

 

Musikken definerer tidslinjen, face time/real time. 10 sekunders forskyvning, 90 BPM. På kanten mellom to avgrunner, heller struktur enn narrativ. Man mister alltid oversikt ved å ha oversikt.Å vende blikket utover det rasende vannet.

 

Å vende blikket innover. To smelter sammen til to. Ingen myte som fossende vann. DEEP PINK trenger gjennom det blå og det grønne.

 

Sandra Mujinga (f. 1989), er basert i Malmö og jobber hovedsaklig med video, performance og musikk. Elektronisk musikk er et viktig element i Mujingas arbeider, hvor hun blant annet er opptatt av hvordan sjangere forsvinner og glir over i hverandre som resultat av den frie tilgjengeligheten av endeløse kopier og produksjonsmidler. Mujingas arbeider bruker ofte delingsplattformer som YouTube og Soundcloud som referansepunkter.

bottom of page